1% - Tág Világ Egyesület - 18225765-1-41

Tág Világ Általános Iskola - OM azonosító: 203159

Tag Vilag Altalanos Iskola

+36 1 7100700

titkarsag@tagvilagiskola.hu

1039 Budapest

Pais Dezső utca 1-3.

Értékelés

Az osztályozás megjelenése és rendszeres motivációs céllal történő alkalmazása a tudásért való tanulás helyett a jegyekért való tanulást eredményezheti. Az osztályzatokkal kapcsolatos félelmek, izgalmak, szorongás pszichológiai túlterhelést idézhetnek elő, és teljesítmény visszatartó hatásuk is lehet. Az osztályozás összesen öt foka, csak az intellektuális területekre irányultsága a személyiség fejlődésének, állapotának leegyszerűsítő értékelésére alkalmas.

A szöveges értékelés árnyaltan és differenciáltan képes minősítés megfogalmazni a tanulókról, miközben lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figyelembe vétele. A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez viszonyított előmenetele is értékelésre kerül. A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a tanuló megtapasztalhatja a tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, biztató hozzáállását.

Megvalósulása a mindennapokban

Alsó tagozatban 4. évfolyam első félévéig csak szöveges értékelést alkalmazunk, amely a műveltségterületek tananyagtartalmainak értékelését egyes szám 2. személyben fogalmazza meg, így a tanulók és a szülők egyaránt értelmezni tudják a pedagógiai szakkifejezéseket.

A tanár szöveges értékelését a tanulók írásos önértékelése egészíti ki, az 1. évfolyamon ez rajzos formában jelenik meg.

A szöveges értékelés, a tanulók mérési eredményei és munkái, legszebb rajzai, egy-egy projekt írásos anyaga portfólió-jelleggel kerül évről-évre az értékelő dossziéba.

Értékelés év közben

1. Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezéséhez. A pedagógusok év elején, a komplex témák/projektek előtt diagnosztikus felmérést végeznek.

2. Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. A pedagógus az év folyamán minden tanulóról fejlődési naplót vezet.

3.Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanítási-tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, tanulónak ad információkat.

A pedagógus a komplex témák/projektek és év végén szöveges értékelést ad a tanulóknak, amely a tananyagtartalmak elsajátításáról és a kompetenciafejlesztés eredményéről ad tájékoztatást.

Ebben a szakaszban alakítjuk ki a gyermekekben az önálló felelősségvállalás, az önálló tanulás és az önértékelés képességét. A kooperatív csoportmunkában tanulók folyamatos visszajelzést kapnak tanáraiktól és társaiktól egy adott szempontsor alapján.