1% - Tág Világ Egyesület - 18225765-1-41

Tág Világ Általános Iskola - OM azonosító: 203159

Tag Vilag Altalanos Iskola

+36 1 7100700

titkarsag@tagvilagiskola.hu

1039 Budapest

Pais Dezső utca 1-3.

GY.I.K.

GY.I.K.

Maga a Tág Világ Általános Iskola egy új iskola, a program azonban több éves múltra tekinthet vissza. Az iskola szakmai igazgatója, Mózes Dóra a Tág Világ programot néhány kollégájával közösen 2011-ben indította el egy III. kerületi önkormányzati iskolán belül. Azóta sajnos kiderült, hogy a KLIKK és az önkormányzati iskola szabta keretek között a program nem tud tartósan működni. Ezért a programban részt vevő, 2015/2016‐ban 4. osztályos gyerekek szülei 2016-ban úgy döntöttek, hogy Dórával összefogva létrehoznak egy olyan iskolát, ahol a gyerekek ebben a szellemiségben folytathatják a tanulást.

Bár az iskola új, a pedagógia program már kipróbált. Sikerét talán az bizonyítja a legjobban, hogy az itt tanuló gyerekek szülei összefogtak, és nem kevés akadály ellenére bele mertek vágni egy új iskola létrehozásába. Aki ugyanis egyszer bepillantást nyer abba, hogy milyen a korszerű oktatás, az már nem akarja, hogy a gyereke visszatérjen a hagyományos oktatási módszerekhez.

Részben mást, részben máshogy. A Tág Világ program is a Nemzeti Alaptanterv (NAT) keretei között működik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tanév végére el kell érniük a gyerekeknek a NAT által előírt követelményeket pl. írás és olvasás készségek és matematika tudás terén.

Szerencsére azonban az általános iskola első 4 osztályában és részben még az 5‐6. osztályokban is a NAT elsősorban kompetencia szinteket ír elő, viszont jóval kevesebb még a kötelező lexikális tartalom, mint a magasabb évfolyamokban. Így a tanulási módszerekben és a feldolgozandó témákban valójában jelentős mozgástér van – emiatt térhet el a Tág Világ a hagyományos iskoláktól. Nálunk az oktatás nem tantárgyak, hanem témák köré szerveződik, a tanulás kooperatív tanulási technikák segítségével történik, és sokkal nagyobb a hangsúly a kompetenciák és készségek fejlesztésén, mint a hagyományos iskolákban.  Mivel ilyen módszerekkel érdekesebb a tanulás, az így tanuló gyerekek gyorsabban és könnyebben érik el az elvárt kompetencia‐ és tudás szintet.

A Tág Világ Iskola „kompatibilis” az állami iskolarendszerrel. Ránk is vonatkozik majd a Nemzeti Alaptanterv, így minden tanév végére ugyanarra a tudásszintre kell elérni, mint az önkormányzati iskolákban. Csak az oda vezető út másmilyen.

Ennek köszönhetően viszont nem kell azon aggódni, hogy mi történik, ha mondjuk a családnak el kell költöznie, a gyerekek tudnak iskolát váltani. Gond legfeljebb abból lehet, hogy ott kevésbé lesz izgalmas a tanulás… De igazán kár lenne azért kihagyni néhány klassz évet egy korszerű iskolában, hogy hátha egyszer vissza kell majd térni egy hagyományos poroszosba. A gyerekek csak nyernek azzal, hogy néhány évig még gyerekek maradhattak, akik játékosan és kreatívan tanulhattak.

A Tág Világ iskolában az első két osztályban nincsen osztályozás, csak szöveges értékelés, és a felsőbb osztályokban is hangsúlyos marad a szöveges értékelés a formális jegyek mellett. Ez azért fontos, mert a jegyekkel történő osztályozás csak annyit tud jelezni gyerekeknek és szülőknek, hogy a gyerek tudása az elvárásnak megfelelő-e, csak annyit mond el, hogy a gyerek esetleg „még  nem elég jó”. Semmit sem mond el viszont arról, hogy mi az, ami már most jól megy és mi az, amiben még fejlődni, erősödni kell és azt hogyan lehet elérni.

A Tág Világban a gyerekek félév végén részletes szöveges értékelést kapnak, amiből elsősorban azt tudják meg, hogy miben ügyesedtek, okosodtak, de két dicséret közé ágyazva kiderül az is, milyen területen kellene még nagyobb erőfeszítést tenniük. Így a „nem ötös” értékelés nem kedvetleníti el a gyereket és a szülő is tudja, hogy mire kell jobban odafigyelnie.  A szöveges értékelés nemcsak a tárgyi tudásra terjed ki, hanem a készségeket, kompetenciákat is értékeli, valamint az együttműködési készséget. Cél, hogy a gyerekeknek motivációt adjon a fejlődéshez.

Azt ma már szinte mindenki tudja, hogy nem hatékony az a hagyományos oktatási módszer, amikor a tanár a tábla előtt állva egyedül végigmondja a tananyagot és a gyerekek csak passzív hallgatóként ülik végig az órát.

Egyre több tanteremben látni, hogy nem sorokban, hanem kis csoportokban egymás felé fordítva állnak a gyerekek asztalai. A terem átrendezése azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy valódi csoportos tanulás folyik.

A Tág Világ oktatási módszertanának alapköve a csoportos, az úgynevezett kooperatív tanulás.

Ez a módszertan a gyerekek közötti együttműködést helyezi középpontba – és ezzel egy életre felkészíti őket a másokkal való közös munkára. Megtanítja, hogy jobban figyeljenek egymásra és egymás ötleteire, rájönnek arra is, hogy a csoport akkor halad igazán jól, ha az adott feladatban ügyesebbek segítik a gyengébbeket. A tudatos kooperatív tanítás gondosan kialakított módszereken és feladatokon alapul, hiszen elkerülendő, hogy minden feladatot a legügyesebbek vagy legszorgalmasabbak csináljanak meg, míg mások potyautasként esetleg elblicceljék a munkát. Gondosan eltervezett feladat struktúrák és szereposztások segítenek abban, hogy valamennyi gyerek kivegye a részét és olyan feladatokat is vállaljon, amiben esetleg kevésbé ügyes. Így például a csendes gyerekből is lesz időnként szóvivő, miközben a „nagy dumások” is kapnak olyan feladatokat, amikor jobban a háttérbe húzódva kell kitartóan szorgoskodniuk. És természetesen vannak azért egyéni feladatok és felmérők is, így az egyéni teljesítmény is jól mérhető marad.

A Tág Világ program pedagógiai megközelítésének alapgondolata, hogy a gyerek akkor fog megtanulni jól tanulni, akkor szeret iskolába járni, ha érdekes számára a tanulás. Márpedig ehhez olyan témákon keresztül kell tanítani, ami a gyerekekhez az adott életkorban leginkább közel áll. Az is fontos, hogy a gyerek ne csak passzívan hallgassa a tanár „kiselőadásait”, hanem számára a tanulás egy aktív folyamat legyen.

Ezért a Tág Világban a gyerekek egy‐egy téma feldolgozása során ismerkednek meg a betűkkel és a számokkal, a témához kapcsolódóan oldanak meg csapatmunkában feladatokat, rajzolnak, kézműveskednek, majd írnak később fogalmazást, sőt, verset és saját mesekönyvet is. A témákhoz kapcsolódóan választják meg a kirándulások célpontjait, a múzeum‐ és színházlátogatásokat, és a minden évben megtartott erdei iskola is úgy kerül megszervezésre, hogy az aktuális témához kapcsolódjon. A projektek zárásaként többször tartanak bemutatót a szülőknek, melyek során a nyilvános szereplést és prezentálást is megszokják, megtanulják. A hosszabb témák mellett időnként egy‐egy rövidebb projekthét is van, amikor egy szűkebb témakörrel foglalkoznak pár napig.

Az elmúlt években az alábbi nagy témákat dolgozták fel a gyerekek:

1. osztály: Meséről mesére; Állatok világa és a falu világa
2. osztály: Az erdő; Népmesék világa; Csillagos égbolt; A családom
3. osztály: Testünk; A tűz; Teremtésmítoszok és legendák; Honfoglalás
4. osztály: Az én világom; Magyarország

Az egyes témák során egészen különböző feladatok és programok szerepelnek. Az talán még nem annyira szokatlan, hogy a falu világa kapcsán már elsősként egy kistelepülésre mentek erdei iskolába, ahol kecskét fejtek, tyúkokat etettek. De, például a tűz téma során egy kémiai kísérlettel készítettek mini vulkánkitörést, a testünk témánál disznószívet boncoltak az egyik orvos nagypapa segítségével, a csillagos égboltnál csomagolóanyagok újrahasznosításával készítettek űrhajómodelleket, a honfoglalás kapcsán nemezeltek, jurtát építettek és tarsolyt, kerámiaedényt készítettek, kerámiaedényt készítettek. De a legkülönlegesebb talán az „Az én világom” téma volt, ahol tanultak a szegénységről, az emberi‐ és a gyermekjogokról és részt vettek „a világ legnagyobb tanóráján”, amelyet az ENSZ szervezett. Megismerkedtek az 5 legnagyobb világvallás alapjaival, melynek során ellátogattak egy bazilikába, egy zsinagógába és egy krishna templomba. A bibliai történetek feldolgozásán túl barcheszt sütöttek és színes homokból mandalát készítettek. Ezeknek köszönhetően jóval tágabb, árnyaltabb képet kapnak a világunkról, mintha hagyományos keretek között tanulnának.

A Tág Világ iskolában a gyerekek témakörönként és nem tantárgyanként dolgoznak. Egy-egy témához kapcsolódóan olvasnak mesét, rajzolnak vagy fúrnak-faragnak, a feldolgozandó témához kapcsolódnak a matek feladatok, a versek vagy az énekek is. Nincsen külön írás és külön olvasás óra, vagy külön természetismeret, hanem a téma feldolgozása során tanulják meg a betűket, a számokat. Emiatt évközben más ütemben haladnak a tananyaggal, év végére azonban elsajátítják a NAT-ban kötelezően előírt tananyagot.

Természetesen ez a magasabb osztályokban, a szaktárgyak megjelenésével némileg változik, hiszen a nyelvórát, vagy 5-diktől a természettudományt már szaktanár tanítja, akinek az ideje jobban órarendhez kötött. De törekvés van arra, hogy a szaktárgyak során is, ha lehetséges kapcsolódjanak az aktuális

A legkisebbek oktatása során fontos, hogy minél inkább figyeljünk a gyerekek igényeire, fizikai és lelki teherbíró képességeire. Egy elsősnek nagyon sok lehet még a 45 perces óra, de péntekre vagy a félév végére a nagyobbak is elfáradnak. Mindenki jobban jár, ha akkor tart a tanár szünetet, amikor úgy érzi, elfogyott a gyerekek türelme. Az elsősöknél lehet, hogy jobban tudnak haladni, ha már fél óra után ki tudnak menni az udvarra futkosni. Ha viszont éppen nyakig maszatosan agyagoznak vagy festenek, akkor akár lenne megszakítani az alkotómunkát épp 45 percnél, miközben a többség még lelkesen dolgozna tovább. Az általános iskola alsó tagozatán, ahol az órák nagy részét ugyanaz a tanító tartja,  megoldható az, hogy a tanítás a gyerekek tempójához igazodva történjék.

A tanár tiszteletéhez nem körmös kell és nádpálca, hanem bizalom, amely a közös munka során épül fel. A Tág Világban nemcsak tegeződünk, hanem nincsen tanító „néni” sem. A tanárok ugyanis partnerként kezelik a gyerekeket és ennek része, hogy mindenkinek ugyanolyan megszólítás jár. Nincsen „Osztály vigyázz!”, hiszen az egy olyan korszak hagyatéka, amikor az iskolában kis alattvalókat, nem pedig önálló, kreatív, gondolkodni bátor embereket akartak nevelni. A Tág Világban alapvető cél, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. De ez nem mentesít a tanulás, a feladatok lelkiismeretes elvégzése alól!

A Tág Világ iskolában olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek természetes módon kerülnek elő egy skandináv vagy egy holland iskolában, de a magyar iskolákban csak elvétve hallani róluk. A mi gyerekeink például részt vettek a világ legnagyobb tanóráján , amelyet az ENSZ szervezett az új globális célkitűzéseinek népszerűsítésére. Tanultak emberi jogokról és a gyerekjogokról, beszélgettek szegénységről-gazdagságról, globális felmelegedésről, környezetvédelemről. S miközben foglalkoznak a magyar történelemmel vagy a magyar népmesékkel is, tanultak a nagy világvallásokról, ellátogattak bazilikába, zsinagógába és Krishna templomba is. Az 5 kontinens földrajzáról pedig léghajózás közben tanultak. Így megismerkednek a világ sokszínűségével és befogadóbbak, nyitottabbak lesznek más kultúrák, más hagyományok irányába is.

Számos „alternatív” iskolától eltérően a Tág Világban nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek mielőbb megtanulják okosan használni az okos eszközöket, így nagyon is hangsúlyos a digitális kompetenciák fejlesztése.

Jellemzően minden osztályteremben 3 számítógép van és célunk, hogy minden teremben legyen interaktív tábla is, hiszen az egészen új lehetőségeket ad a tanároknak is. Miután a gyerekek megtanultak olvasni, rendszeresen kapnak olyan feladatokat,  melyekhez az internet használatával kell információkat keresniük és 3. osztályban már önállóan készítenek és adnak elő power point-os prezentációkat. Például házi dolgozatként kell egy-egy témát megkutatniuk és arról saját rajzaikkal tablót készíteniük, vagy kutatás alapján készítenek kiselőadást.

A Tág Világban sokkal hangsúlyosabb a vizuális kultúra fejlesztése, mint a hagyományos oktatásban, az magyar nyelvi oktatásban pedig nagyobb arányba szerepel kortárs irodalom, mint a hagyományos oktatásban. Ez azonban nem egy művészeti program, hanem művészeti eszközöket is használnak a gyerekek a témák feldolgozásához és az önkifejezéshez. Hol a meséről rajzolnak, hol a képhez írnak történetet. Az egyik projekt keretében saját mesekönyvet készítenek, máskor bábot készítenek vagy falfestményt. Nem készül viszont karácsony előtt 25 egyforma fenyőfás rajz vagy minden márciusban hóvirág és húsvéti nyuszi, hiszen ezekkel elég korlátozott mértékben lehetne fejleszteni a gyerekek kreativitását. Általában az alkotások is az aktuális témákhoz kapcsolódik és gyakran nem egyénileg, hanem csoport munkában készül.

Egy biztos: a hagyományos iskolák egészen biztosan NEM készítenek fel a gimnáziumi felvételire. Miközben ugyanis az állami iskolákban egyre kötöttebb a tananyag és egyre kevesebb a kreativitás és egyre kevesebb idő jut az alapkészségek és kompetenciák fejlesztésére, addig a gimnáziumi felvételi kompetencia alapú és kreatív gondolkodást követel. A Tág Világban viszont a kompetencia alapú oktatáson van a hangsúly.

Őszintén viszont látni kell azt is, hogy egyre nehezebb bekerülni a 8 és a 6 osztályos gimnáziumokba, a kötelező tananyag és a felvételi vizsga egyre jobban elszakad egymástól, így a legjobb gimnáziumokba való bejutás mindenképpen rengeteg többlet munkát követel mind a gyerekektől, mind a szüleiktől, járjanak bármilyen általános iskolába.

A Tág Világ iskola nem egy fekete doboz, amibe reggel berakjuk a gyerekünket és délután kivesszük, és közben reménykedünk, hogy a két időpont között megtanítanak neki mindent, ami fontos! Itt a szülő nem egy „zavaró, kiiktatandó tényező”! Akkor lehet ugyanis igazán eredményesen tanulni, ha a tanár és a szülők hasonló gondolkodásmódot és elvárásokat közvetítenek a gyerekek felé és segítik egymás munkáját. Ezért nálunk nagyon fontos, hogy élő kapcsolat legyen a szülőkkel, illetve a szülők egymás között is egyfajta közösséget alkossanak. (Ami nem azt jelenti, hogy együtt kell tölteni a szabadidőnket!) Ráadásul egy induló iskolában nagyon sok lesz a feladat és a pénz sohasem elég, illetve nem minden oldható meg pénzzel. Ahogy most ezt a kérdezz-feleleket is mi szülők írtuk, ugyanúgy mi segítettük az iskola „életre keltését” is, hiszen a tanárainknak mindenekelőtt a tanítással kell foglalkozniuk! Vannak szülők, akik évek óta dolgoztak azon, hogy végre saját épületet és engedélyeket szerezzünk, míg mások a honlap és a Facebook oldal elkészítésében segítettek. A külső programoknál is gyakran segít be egy-egy szülő. És a jövőben is lesz rengeteg feladat, hiszen ha azt akarjuk, hogy a gyerekünk többet kapjon az iskolától, akkor nekünk is többet kell nyújtanunk, nem mindig csak pénzben. Azt reméljük, hogy aki a Tág Világba szeretné hozni a gyerekét, az nem egyszerűen egy iskolát, hanem egy szellemiséget és egy közösséget is keres – amit remélhetőleg nálunk meg fog találni.

A Tág Világ Iskola egy magániskola, így a tandíjat a szülők fizetik a fenntartónak.