1% - Tág Világ Egyesület - 18225765-1-41

Tág Világ Általános Iskola - OM azonosító: 203159

Tag Vilag Altalanos Iskola

+36 1 7100700

titkarsag@tagvilagiskola.hu

1039 Budapest

Pais Dezső utca 1-3.

Nyitottság, tolerancia

Nyitottak vagyunk minden olyan diák és szülő számára, akik vállalják, hogy közösségünk aktív és kezdeményező tagjai legyenek. Elismerik a program, a pedagógus szakmai kompetenciáját, fontosnak tartják az együttgondolkodást a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében.

Elvárjuk, hogy közösségünk minden tagja örömmel és alkotó módon vegyen részt az iskolai projektnapokon, rendezvényeken, a közös kirándulásokon, és a mindennapos tanulási tevékenységekben is.

Lehetővé tesszük, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket a tanulás egész folyamatában, mindamellett, hogy mások ugyanilyen jogát ne korlátozzák, vagy sértsék.

Tanítványainkkal a partnerségi viszony kialakítására törekszünk, a fejlődésük és tanulásuk terén egyenjogú félnek tekintjük őket. Tanuláselméleti felfogásunk, hogy a valódi tudáskonstruálás csak ebben a partnerségi viszonyban valósulhat meg.

Megvalósulása a mindennapokban

1. A csatlakozni vágyó tanulókkal és szüleikkel a felvétel előtt közös beszélgetést kezdeményezünk, ahol ismertetjük pedagógiai programunkat, bemutatjuk tanítóinkat, az érdeklődők nyílt órákon vehetnek részt.

2. Hetente egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy gyermekük fejlődéséről érdeklődjenek.

3. A tanítás megkezdése előtt 20 percben reggeli „Beszélgetőkört” tartunk. A gyerekek elmondhatják érzéseiket, gondolataikat, mesélhetnek arról, hogy mi történt velük, miről álmodtak, mi nyomja a szívüket, megtapasztalhatják, hogy jó dolog egymásra figyelni, és átélhetik ugyanezt az érzést, mikor meghallgatják. A beszélgetőkör fontos üzenete, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra, érdekel bennünket társaink véleménye és gondolata. Célja egy olyan bizalmi légkör kialakítása, ahol a gyermek feszültségei, feloldódhatnak, ráhangolódhat a tanulásra. A beszélgetőkörben ritmikus mondókákkal, énekekkel, versekkel alakítjuk ki az együttműködési készséget, témaválasztása segítheti a tanórák ismeretanyagának elsajátítását.