1% - Tág Világ Egyesület - 18225765-1-41

Tág Világ Általános Iskola - OM azonosító: 203159

Tag Vilag Altalanos Iskola

+36 1 7100700

titkarsag@tagvilagiskola.hu

1039 Budapest

Pais Dezső utca 1-3.

Híreink

Biztató hírek!

Kedves Szülők, Pedagógusok, Gyerekek, Mindenki!

 

Először is mindenkinek köszönjük a részvételt a tegnapi (márc. 29.) szülői megbeszélésen, illetve az üzeneteket azoktól is, akik nem tudtak eljönni!

Nagyon nagy lépést tettünk előre azzal, hogy a jelenlevő szülői közösség egyhangúan tudott fenntartót választani!

Most röviden összefoglaljuk, hogy hogyan jutottunk idáig és hol is tartunk:

  • A március 16-i szülői megbeszélésen több, mint 6o fősre nőtt az iskola megmentésére alakult  Szülői Munkaközösség. Megállapodtunk, hogy gőzerővel elkezdünk lehetséges fenntartót keresni. Két hét türelmet kértünk mindenkitől, hogy véglegesen ne köteleződjön el más iskola felé, mert mindent megteszünk azért, hogy ebben az iskolában együtt maradhassunk.
  • Az elmúlt majdnem két hétben 12 lehetséges fenntartóval tárgyaltunk, ezek közül 4 iskolafenntartó-alapítvánnyal több alkalommal is. A tárgyalások során feltérképeztük az alapítványok gazdálkodási és szakmai kompetenciáit, illetve betekintést nyertünk azokba az elképzelésekbe, amelyekkel az esetleges átvétel után a Herkules Iskolát működtetni tudják.
  • Az egész folyamatban rengeteg segítséget és támogatást kaptunk az Önkormányzat dolgozóitól is, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! Többször megerősítettek minket abban, hogy az Önkormányzat a Szülői Munkaközösség által választott fenntartóval kíván megegyezni.
  • A tegnapi szülői értekezleten részletesen beszámoltunk az utolsó körbe is bekerült 4 alapítvány ajánlatáról. Ennek rövid összefoglalása:

o   Óbudai Waldorf Alapítvány: Jól működő iskolát működtetnek, amely egy speciális oktatási programra épül. Viszonylag magas kötelező szülői hozzájárulással finanszírozzák az oktatást. Fejleszteni akarnak, párhuzamos osztályokat indítani, mivel a saját iskolájukban már nagy a túljelentkezés. Véleményük szerint az iskolánk a jelenlegi program alapján és struktúrában nem tehető gazdaságossá, ezért közelíteni kívánják a pedagógiai programokat és a Waldorfos tanárok áttanításával csökkentenék a költségeket. Ebben az ajánlatban kockázatnak láttuk, hogy a Waldorf módszertan megosztaná a szülőket és sok diákot veszíthetnénk. Mivel a Waldorfban csak Waldorf képzésen átesett tanárok taníthatnak, ez a folyamat a tanáraink fokozatos elvesztéséhez is vezethet. A magasabb szülői hozzájárulás szintén problémát okozhat a családok jelentős részénél. (iskola: http://www.waldorf-obuda.hu/ , fenntartó http://owaldorf.uw.hu/ , ami azonban üres)

o Laborc utcai iskola, amely jelenleg sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik. Az önkormányzat partnere évek óta, amikor a korábbi iskola csődje után átvette az iskolát és azóta rendbetette és fenntartja. Korrekt, tapasztalt fenntartónak. Kockázatnak látjuk viszont, hogy csak az iskola átvétele után tudna nyilatkozni a szükséges szülői hozzájárulás mértékéről, illetve, hogy a Laborc iskolába olvasztaná a mi iskolánkat, mindkettőt a mi épületünkben üzemeltetve. Ezzel elveszhetnénk függetlenségünket, csak egy párhuzamos osztály/tagozat lennénk. Félő, hogy sok szülőt elriasztana a „kisegítő iskola” képzet és nehezebb lenne gyorsan jó reputációt építeni. Valószínűleg a tanárokban is kétségeket ébresztene ez a megoldás, így félő, hogy nagy lenne a veszteség. (iskola: http://www.laborciskola.t-online.hu/ fenntartó a Megérted Alapítvány http://www.megerted.hu/ ez nem működő link)

o Kürt Gimnázium vezetése által működtetett alapítvány: 15 éves, stabil gazdálkodású, átláthatóan működő alapítvány, ami a miénkhez nagyon hasonló szellemű középiskolát működtet.  Erősségük, hogy átlátható és korrekt szervezeti és működtetési módszert vezetnének be és az oktatási munka esetleges fejlesztéséhez szakmai támogatást tudnának adni. Esély lenne arra is, hogy felmenő rendszerben középiskolát is indítanának az épületben. Mivel azonban nem rendelkeznek olyan tartalékokkal, amit befektethetnének a mi iskolánk működtetésébe, minden finanszírozási terhet és kockázatot a szülőkre hárítanának. Ez azt is jelenti, hogy nem a Kürt Gimnáziumot működtető alapítvány, hanem a gimnázium vezetése által létrehozott, de jelenleg nem használt alapítvány (Gordiusz) venné át az iskolánk fenntartását. Ez egy magasabb szülői hozzájárulási igényt jelentene, előzetes számításaik szerint havi kb. 1o ezer Ft ha minden diák fizet (alsó + felső is és a diáklétszám marad), illetve lényegesen magasabb, ha csak az alsósok fizetnek vagy csökken a diáklétszám. (iskola: http://www.kag.hu/ fenntartó http://www.kurt.hu/alapitvany , a nekünk ajánlott fenntartó a Gordiusz alapítvány, aminek viszont nincs internetes elérhetősége)

o   Művészetért Alapítvány: szintén 15 éves, stabil gazdálkodású alapítvány, aki kicsiből fejlődött ma kb. 1500 diákot oktató szervezetté. Művészeti középiskolájuk szinte az egész országból vonzza a fiatalokat. Szellemiségük szintén a miénkhez nagyon hasonló. Ők azzal adhatnának még erősebb saját arcélt a mi iskolánknak, hogy hozzátennék a művészeti alapképzést (zene, képzőművészet és tánc) az üres termekben, ami segítené a finanszírozást. Önálló telephelyként működtetnének minket, teljesen átlátható rendszerben, külön igazgatóval, akinek feladata, hogy megtartsa a kialakult módszereket és tanárokat is. Az általános iskolai oktatás támogatására megtartanák a korábbi havi 1oooFt-os hozzájárulást a kerületi és 1oezer Ft-os kerületen kívüli díjat (a leendő elsősökre is ez az 1 ill. 1oezer Ft vonatkozik).  Ugyanakkor az iskola épületében rendelkezésre állna választható tánc-képzőművészet-zene-ének oktatás csoportban 13ezer Ft/félév illetve egyéni 15ezer FT/félév díj ellenében. Az első 2-3 év finanszírozási kockázatát az Alapítvány saját tartalékai terhére vállalja, mert hosszú távú fejlesztésben gondolkodik. Természetesen az átvállalt kockázat csökkentéséhez és az iskola fejlesztéséhez várja mindazon szülők támogatását és hozzájáruását, akik csak tehetik. (Hangszíntér Művészeti Iskola, Bodajk http://www.hangszinter.hu/ fenntartó Művészetért Közalapítvány http://www.muveszetert-kozalapitvany.hu/ )

  • A tegnapi szülői értekezleten az SzMK Irányító Bizottsága a Művészetért Alapítvány ajánlatának elfogadását javasolta, amit a jelenlévő szülők egyhangúan megszavaztak.

Nagy lépést tettünk előre, az iskola megmaradása teljesen reális, elérhető közelbe került, de hivatalos döntés még nem született és a munkának még nincs vége!

Arra kértük az Önkormányzatot, hogy a következő napokban sürgősséggel folytassák le a tárgyalásokat a Művészetért Alapítvánnyal és állapodjanak meg, hogy még a leendő elsősök beiratása előtt időben újrakezdhessük a toborzást.

Ennek a toborzásnak várhatóan lesznek költségei (plakát, szórólap, hirdetés stb.), ezért kérünk Benneteket, hogy támogassátok a ’Cipősdobozt’.

Eddig 14 családtól összesen 35o ezer Ft érkezett, az eddigi költségek pedig:

domain regisztráció honlaphoz         6500

grafikus (honlap, alaparculat)          28000

futár                                                 2000

fénymásolás                                      7260

terembérlet (Ir. Bizottság üléséhez) 10250

Adwords (hirdetés a Google-ön)        1700

Oktatási szakértő                             60000

Jogi szakértő                                    30000

 

Kérjük ezt a levelet továbbítsátok leendő elsősöknek vagy bárkinek, aki érdeklődik az iskolánk iránt , esetleg még felsőbb osztályokban is, és küldjétek el nekünk is az elérhetőségüket, hogy minél gyorsabban informálni tudjuk őket a fejleményekről, beiratkozásról stb. (ujherkulesiskolaert@gmail.com )

A tegnapi szülőin az is felmerült, hogy a SzMK-ba jelentkezett szülők közül még többen vállalnátok feladatokat, vannak ötleteitek, javaslataitok. Ez nagyszerű hír, várjuk a jelentkezéseteket a fenti mail címen és egyeztetünk!

Talán még vannak köztünk bizonytalanok, de reméljük, hogy a napokban már az Önkormányzat által is megerősített hírekkel szolgálhatunk, és a folyamat végére mindannyian együtt maradunk és még a korábbinál is összetartóbb közösséggé kovácsolódunk.

Köszönjük mindenkinek a kitartást és támogatást – mindkettőre szükségünk lesz még a továbbiakban is!!!

A Szülői Munkaközösség

Comments are closed.